جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي و كنترل جبران كننده اكتيو موازي سه فاز با استفاده از روش كنترل مد لغزشي و فيدبك انرژي

وجود بارهاي غيرخطي و عدم تعادل در شبكه سه فاز, باعث ايجاد... read more

Post

طراحي كنترلگرهاي غير خطي به روش مد لغزشي براي سيستم حركت چرخشي كشتي

در اين مقاله به بررسي حركت چرخشي كشتي ميپردازيم و روش كنترل آنرا مورد […]

read more

Post

كنترل مقاوم موتور القايي اشباع پذير نسبت به تغييرات بار

اين مقاله يك طرح كنترلي پايدار براي كنترل سرعت موتور القايي با استفاده از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads