جست و جو مقالات

دسته بندی

مقایسه عملكرد سيستمهاي ANC پيشخور و پسخور تك كاناله در تضعيف نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن

بخش عمده اي از كاربردهاي AANCمربوط به حذف نويز صوتي در كانالهاي... read more

Post

شبيهسازي يك سيستم كنترل فعال نويز ١×٢×٢با تخمين مسيرثانويه

در اين مقاله كارايي يك سيستم كنترل فعال نويز چندكاناله در برابر سيگنالهاي سينوسي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads