جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي كنترل كننده عصبي غيرمتمركز بار فركانس مبتني بر كنترل مقاوم ∞H2/H ممزوج در سيستم قدرت تجديدساختاريافته

در اين مقاله استراتژي غيرمتمركز عصبي مبتني بر كنترل ∞H2/H... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads