جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي كنترلگرهاي غير خطي به روش مد لغزشي براي سيستم حركت چرخشي كشتي

در اين مقاله به بررسي حركت چرخشي كشتي ميپردازيم و روش كنترل... read more

Post

روش جديد براي كنترل غيرخطي دي استات كام، به منظور بهبود كيفيت توان

نياز به بهبود عملكرد جبران ساز ايستاي موازي شـبكه توزيـع DSTATCOM براي بهبود كيفيت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads