جست و جو مقالات

دسته بندی

بهينه سازي بهره برداري از تاسيسات تلمبه- ذخيره اي سياه بيشه (دوره هاي هفتگي)

در اين مقاله پس از تعريف صورت مساله در قالب مقدمه، ابتدا... read more

Post

تعيين زاويه بهينه پرههاي توربين بادي براساس جايابي بهينه مقادير ويژه ژنراتور القايي

بادي تامروزه كنترل توربينهاي بادي عمدتا با روشهايي نظير: روش صورتBlade Angle Pitch Control […]

read more

Post

بهبود پايداري گذرا با كنترل بهنگام مقاومت ترمزي در شبكه هاي قدرت

در سيستمهاي به هم پيوسته امروزي به دليل افزايش توانهـاي انتقالي از خطـوط و […]

read more

Post

استفاده از فيلتر كالمن در كنترل بهينه و پايداري ديناميكي شبكه هاي قدرت چند ماشينه با استفاده از جايابي بهينه پايدارساز

در اين مقاله پس از معرفي مدل يك سيستم قدرت چند ماشينه، معادلات خطي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads