جست و جو مقالات

دسته بندی

رديابي نقطه حداكثر توان آرايه هاي خورشيدي با استفاده از كنترل كننده فازي

در دو دهه اخير سيستمهاي مولد برق خورشيدي به عنوان يك منبع... read more

Post

كنترل زمان شستشوي ماشين لباسشويي بوسيله منطق فازي

كنترل هاي فازي چند سالي است كه كاربرد هاي مناسبي در وسايل خانگي پيدا […]

read more

Post

كنترل زمان شستشوي ماشين لباسشويي بوسيله منطق فازي

كنترل هاي فازي چند سالي است كه كاربرد هاي مناسبي در وسايل خانگي پيدا […]

read more

Post

بهبود عملكرد پايدارساز سيستم قدرت چند وروردي با استفاده ازكنترلر فازي

در پايدارسـاز سيسـتم قـدرت1 PSSكلاسـيك معمـولا از وروديهاي Δω، ΔPو ΔP + Δωاستفاده مـيشـود. […]

read more

Post

طراحي كنترلر هاي فازي توسط الگوريتم هاي ژنتيكي

با توجه به اينكه كنترلر هاي فازي، توانايي خود را در كاربردهاي مختلفي نشان […]

read more

Post

مدل سازي و پياده سازي سخت افزاري كنترلر مسير ربات توسط يك سيستم هيبريد

هدف اين مقاله معرفي يك سيستم هيبريد با استفاده از روش هاي حسابگري نرم […]

read more

Post

اتصال سيستم هاي فتوولتائيك به شبكه توزيع برق، با استفاده از مبدل بوست جريان DC و اينورتر جريان با كنترلر فازي

امروزه انرژي هاي تجد يد پذير به عنوان منابع مهم بدون آلودگي و رايگان […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads