جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي تجربي عملكرد نازلهاي فاگ ساخت داخل مورد استفاده در سيستم خنك كاري هواي ورودي توربينهاي گازي

نازلهاي پاشش آب نقش مهمـي در رانـدمان عملكـرد سيـستم خنك... read more

Post

آناليز خرابي پرههاي كمپرسور در يك توربين گاز

تعميـرات دورهاي تـوربين گـازي مـدل ،GT13Dشـبه تركهايي در پرههاي ثابت نيمهي بالايي كمپرسور )رديفهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads