جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي تحليلي و شبيه سازي ولتاژ گذراي بازگشتي در كليدهاي قدرت در خطوط انتقال جبرا نشده با خازن سري

در اين مقاله تاثير جبرانسازي خازن سري بر روي ولتاژ گذراي... read more

Post

تاثير محدود كنندههاي جريان خطاي ابررسانا از نوع مقاومتي بر حفاظت شبكه توزيع

ا رشد شبكههاي قدرت و اتصال بين آنهـا، سـطح جريـان خطـا افزايش پيدا ميكند. […]

read more

Post

بررسي احتمالي ميزان ولتاژ گذراي بازگشتي در كليدهاي قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سري با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو

در اين مقاله ديدگاهي احتمالي  جهت بررسي تاثير جبرانسازي خازن سري بر روي ولتاژ […]

read more

Post

شناسايي پارامترهاي مدل قوس KEMA در كليدهاي قدرت با الگوريتم ژنتيك

بروز قوس الكتريكي در محفظه قطع كليدهاي قدرت پديده اي با اهميت، داراي رفتار […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads