جست و جو مقالات

دسته بندی

كوره القايي مبتني بر كنترل فركانس و كليدزني نرم بدون استفاده از ترانس جريان و دنبالگرفاز

در اين مقاله كوره القايي سـاخته شـده) 10كيلـو وات( بـراي ذوب... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads