جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايي موانع موجود دراستقرار نظام مشاركت كاركنان مطالعه موردي (نيروگاه هاي گازي استان خراسان)

تخصصي بودن فعاليتهاي نيروگاهي و اهميت توليد برق در كشور... read more

Post

بررسي رابطة تعطيلي روز پن جشنبه با ميزان كارآيي كاركنان

هدف اصلي اين پژوهش، مطالعه و بررسي مقايسه اي ميزان كارآيي كاركنان، براساس تئوري […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads