جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه روشي مناسب جهت مدلسازي المانهاي حفاظتي براي محاسبه انديسهاي قابليت اطمينان شبكه هاي انتقال برق

در اين مقاله الگوريتمي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي... read more

Post

يك روش جديد براي تشخيص ساده و شناسايي سريع جزاير در شبكه هاي قدرت با استفاده از ماتريس اتصالات شبكه

در بسياري از مطالعات شبكههاي قدرت، از جمله محاسـبات كاتستهاي مينيمم شبكه در بخش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads