جست و جو مقالات

دسته بندی

انتخاب بهينه آرايش كابل و نحوه زمين كردن غلاف به منظور كاهش تلفات و افزايش عمر كابل

نمايدنصب ناصحيح كابلهاي فشارقوي باعث گردش جريان در غلاف... read more

Post

شبيه سازي انتشار پالس هاي تخليه جزئي در كابلهاي فشارقوي با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان FDTD

در اين مقاله يك روش جديد براي شبيهسـازي نحـوه انتشـار پالسهاي تخليه جزئي در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads