جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي تفصيلي و پياده سازي سيستم ذخيره سازي سرما بر روي ساختمان اداري برق قرچك و ارزيابي عملكرد آن

در تداوم مطالعات صورت گرفته در زمينه بومي سازي فناوري و... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 14 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 8 downloads