جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي تفصيلي و پياده سازي سيستم ذخيره سازي سرما بر روي ساختمان اداري برق قرچك و ارزيابي عملكرد آن

در تداوم مطالعات صورت گرفته در زمينه بومي سازي فناوري و... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads