جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي قابليت اعتماد سيستم هاي انتقال قدرت با به كار گيري كنترل كننده يكپارچه توان UPFCبا نگرش اقتصادي به آن

امروزه جايگاه ادوات FACTSدر سيستمهاي قـدرت از ابعـاد گوناگوني... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads