جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي فيلترهاي قابل پياده سازي به صورت مدارمجتمع

يكي از مهمترين بلوكهاي تشكيل دهنده فرستنده و گيرندهها فيلتر... read more

Post

يك روش جديد جبران سازي براي بارهاي هارمونيكي و نامتعادل

اين مقاله يك روش كنترلي جديد را براي بهبود دهنـده فعـال توان و با […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads