جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين متغيرهاي حالت مدل كويل تروئيدي مارپيچي با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشـرده كويـل ابررسـاناي ذخيـره سـاز انـرژي... read more

Post

طراحي كويل سلونوئيدي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي با استفاده از الگوريتمهاي بازگشتي

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژيم مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

Post

شبيه سازي، آناليز خطا و بهينه سازي عملكرد فيلتر كالمن يك نوع رادار ردياب

كي از كاربردهاي مهم فيلتر كالمن، استفاده از آن در سيستم هاي راداري، به […]

read more

Post

طراحي مفهومي كويل سيستم SMESاز نوع اينورتر منبع جريان با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

Post

كنترل بدون سنسور فيلتر فعال تك فاز موازي با خروجي LCLبا استفاده از تخمين گر كالمن

در اين مقاله به كنترل فيلتر فعال تك فاز موازي با خروجي LCLپرداخته شده […]

read more

Post

طراحي كنترلر چندحلقهاي اصلاح شدهبراي مبدلهاي UPSبا تخمين ولتاژ خروجي بوسيله فيلتر كالمن

اين مقاله، به بررسي و طراحي يك روش كنترل چند حلقه اي اصلاح شده […]

read more

Post

استفاده از فيلتر كالمن در كنترل بهينه و پايداري ديناميكي شبكه هاي قدرت چند ماشينه با استفاده از جايابي بهينه پايدارساز

در اين مقاله پس از معرفي مدل يك سيستم قدرت چند ماشينه، معادلات خطي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads