جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايي جريان مرجع APF با استفاده از ANF

استفاده از بارهاي غير خطي مانند داريو موتورها و همچنين كوره... read more

Post

كنترل حداكثر توان بدون سنسور در سيستم توربين بادي PMSG

در سالهاي گذشته با توجه به مزيتهاي ژنراتور سنكرون آهن رباي دائم PMSGاز جمله […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads