جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل بهساز يكپارچه كيفيت توان داراي چند مبدل به روش كنترل زاويه قدرت

ارسيمه را نيز فراهم ماين مقاله، به معرفي يك الگوريتم كنترلي... read more

Post

بهبود مؤثر شاخص هاي كيفيت توان در شبكه هاي توزيع با بهرهگيري همزمان از فيلترهاي قدرت پسیو و اکتیو به كمك الگوريتم چند هدفه جستجوي هارموني

در این مقاله روشی جدید برای جایابی و اندازه یابی بینه و همزمان فیلتر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads