جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايي، انتخاب و اولويت بندي پروژه هاي بهبود فناوري اطلاعات ITبا استفاده از تكنيك TOPSISفازي

هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي، انتخاب و اولويتبندي پروژههاي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads