جست و جو مقالات

دسته بندی

اثرات استفاده از توربين هاي بادي بر كيفيت برق شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - بررسي اثرات استفاده... read more

Post

مولفه هاي ايجادكننده فيلكر با استفاده از يك روش تركيبي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – مولفه هاي ايجادكننده فيلكر با استفاده […]

read more

Post

يك روش جديد براي حذف فليكر ولتاژ كوره هاي قوس AC

كوره قوس الكتريك يك بار نا متعادل ، غير خطي و متغير با زمان […]

read more

Post

بررسي اثرات ساختارهاي مختلف تغذيه قطارهاي برقي شهري و برون شهري بر كيفيت برق شبكه هاي تغذيه كننده آن و ارائه راهكارهاي آن

با افزايش روزافزون كاربردهاي قطارهاي برقي، انواع مختلف سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي در جهان […]

read more

Post

بررسي اثرات ساختارهاي مختلف تغذيه قطارهاي برقي شهري و برون شهري بر كيفيت برق شبكه هاي تغذيه كننده آن و ارائه راهكارهاي آن

با افزايش روزافزون كاربردهاي قطارهاي برقي، انواع مختلف سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي در جهان […]

read more

Post

يافتن منابع فیلکر در يك سيستم قدرت با تغذيه چندگانه

امروزه به منظور افـزايش قابليـت اطمينـان بـرق توليـدي، در بسياري از مناطق، سيستم هـاي […]

read more

Post

طراحي و ساخت دستگاه مولد ولتاژ با شكل موج دلخواه و كاربرد آن جهت بررسي اثر فليكر در لامپ هاي مختلف بصورت نمونه

توجه به كيفيت برق و اثرات نامطلوب فليكر و هارمونيكهـا بر مصرفكنندگان، لزوم بررسي […]

read more

Post

بررسي فليكر توربينهاي بادي سرعتمتغير DFIGو بهبود آن با استفاده از مبدل طرف شبكه

زمينه كيفيت توان تورتوربينهاي بادي يكي از عوامل عمده توليدكننده فليكر در شبكههـاي قدرت […]

read more

Post

بهبود مسائل كيفيت توان و فليكر ولتاژ نيروگاه بادي والفجر با استفاده از ادوات FACTS

در اين مقاله، هدف بررسي و شبيه سازي پارك بادي منجيل و اثر حضور […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads