جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي قابليت ها و ويژگي هاي نرم افزار PLS-CADD ؛ شبيه سازي كامپيوتري خطوط انتقال نيرو از روي پروفيلهاي قديمي

در اين مقاله ويژگي ها و تأثيرات به كارگيري نرم افزار PLS-CADD... read more

Post

محاسبه و تعيين حريم استوانه اي اثرات ميدان مغناطيسي خطوط انتقال با ملحوظ نمودن فلش هادي فازها

در اين مقاله محاسبه دقيق ميدان مغناطيسي در اطراف خطوط انتقال با منظور نمودن […]

read more

Post

مطالعه تطبيقي استانداردهاي كيفيت توان و ارائه پيشنهاد براي روزآمد كردن استانداردهاي صنعت برق ايران

با توجه به گذشت زمان نسبتاً زياد از ارائه استانداردهاي صنعت برق ايران در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads