جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل خودكار توليد در سيستم قدرت چند ناحيه اي تجديدساختارشده به كمك كنترل بهينه خطي با درجه پايداري مقررشده

در اين مقاله به منظور بهبود بيشتر ديناميك سيستم و نيز ارائه... read more

Post

كنترل چند ناحيه اي بار- فركانس در فضاي رقابتي صنعت برق با روش كنترل فيدبك خروجي بهينه

با بروز تجديد ساختار در فضاي سنتي صنعت برق، بسياري از مباحث مهم در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads