جست و جو مقالات

دسته بندی

قایسه بازدهی فشرده سازی تصاویر ثابت با تبدیلات فرکانسی مختلف FFT,HADAMARD,WALSH,DCT

امروزه با توجه به نیاز به فشرده سازی اطلاعات برای ارسال... read more

Post

مقایسه بازدهی فشرده سازی تصاویر پابت با تبدیلات فرکانسی مختلف

امروزه با توجه به نیاز به فشرده سازی اطلاعات برای ارسال اطلاعات روش های […]

read more

Post

تشخیص و فشرده سازی میدانهای الکترومغناطیسی اندازه گیری شده ناشی از صاعقه با استفاده از تبدیل موجک

شناخت ویژگی های پدیده صاعقه میتواند در حفاظت بهینه تجهیزات مفید باشد مطالعه این […]

read more

Post

فشرده سازی امواج پریستالتیک مری با روش های مستقیم

در این مقاله برای فشرده سازی امواج دودی شکل یا پریستالتیک از روش های […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads