جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسی نقش نیروهای فشاری ,اصطکاک و برشی در ایجاد زخم فشاری

زخمهای فشاری مناطق لوکالیزه نکروز سلولی هستند که به علت... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 14 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 8 downloads