جست و جو مقالات

دسته بندی

استخراج فرکانسهای سازه گفتار با استفاده ازتبدیل موجک

تعیین فرکانس های سازه در اغلب پردازشهای گفتار گامی مهم و... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads