جست و جو مقالات

دسته بندی

پيش بيني پيك بار ماهيانه و فروش انرژي برق منطق هاي زنجان در سال هاي 1386 و 1385 با استفاده از شبكه عصبي

با توجه به اهميت مقوله پيش بيني صحيح بار در امر توليد و برنامه... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads