جست و جو مقالات

دسته بندی

جايابي بهينه مانيتورها در شبكه انتقال با استفاده از مرزهاي فازي به منظور تعيين شاخص هاي فرورفتگي ولتاژ

انجام ميگاين مقاله روش جديدي براي جايابي بهينه مانيتورها... read more

Post

حذف اثر فرورفتگي ولتاژ بر عملكرد بارها و منابع DG موازي بدون استفاده از تجهيزات بهساز كيفيت توان

فرورفتگي ولتاژ يكي از مهمترين پارامترهاي كيفيت توان (PQ) در شبكه هاي توزيع AC […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads