جست و جو مقالات

دسته بندی

بارزدايي فركانسي با استفاده از شاخص نرخ افت فركانس

سرعت و دقت طرح هاي بارزدايي نقش مهمي در حفظ پايداري شبكه... read more

Post

سیستم هاي طیف گسترده

در این مقاله درباره سیستم هاي طیف گسترده ، مزایا و معایـب آن ها […]

read more

Post

كنترل مستقل ناحيه اي بار- فركانس در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته

در اين مقاله روش كنترلي مبتني بـر اسـتقلال ناحيـه اي بـراي كنترل بار- فركانس […]

read more

Post
Post

روشي جديد جهت كنترل توان راكتيو در ريزشبكه هاي جزيره شده

در شبكههاي فشار قوي، به دليل بالا بودن مقدار راكتانس نسبت به مقاومت اهمي، […]

read more

Post

بهبود عملكرد كنترل فركانس در زير شبكه هاي جزيره اي هوشمند با استفاده از ذخيره ساز چرخ طیار

امروزه اتصال مجموعه ای از تولیدات پراکنده و بارها مفهوم زیر شبکه ها را […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads