جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحی کنترل تطبیقی پرواز براي موشک STT :روش یکی شده

در این مقاله یک کنترلر تطبیقی پرواز براي موشک STT طراحی وشبیه... read more

Post

طراحی کنترل تطبیقی پرواز براي موشک : STT روش یکی شده

در این مقاله یک کنترلر تطبیقی پرواز براي موشک STTطراحی وشبیهسازي شده است. این […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads