جست و جو مقالات

دسته بندی

تعیین محل دقیق خطا در شبکه توزیع با استفاده ازثبت سیگنال خطا در ابتدا و نقاط انتهایی فیدر به کمک تحلیل موجک

در این مقاله روشی با استفاده از امواج سیار ارائه شده است... read more

Post

تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی / کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی -تطبیقی

در این مقاله فاصله یابی در خطوط انتقال ترکیبی که شامل بخش هوائی و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads