جست و جو مقالات

دسته بندی

روشي جديد در عيب يابي بلبرينگ هاي موتور القايي با استفاده از تبديل پارك

در موتورهاي القايي ارتعاشات ايجاد شده در اثر خرابي بلبرينگ... read more

Post

آشکارسازي عیب بلبرینگها با استفاده از موجک Meyerدر ساختارWPT

مي سازدتوانائي تبديل موجك بسته اي در متمركزشدن بر روي يك ناحيه فركانسـي خاص […]

read more

Post

طراحي و پياده سازي سيستم مستقيم مانيتورينگ و عيب يابي با روش آناليز ارتعاشات بر روي مجموعه توربين-ژنراتور واحد يك نيروگاه گازي آبادان

بمنظور كاربرد تعميرات پيشبينانه و تشخيص صحيح عيـوب ماشينها، لازم است كه به طور […]

read more

Post

تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از روش مدل ديناميكي فازي

امروزه تكنيكهاي مختلفي براي تشخيص عيب در فرآيند هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads