جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسی نتايج آزادسازی قيمت ها در الگوی مصرف برق مطالعه موردی بخش خانگی شهر یزد

رفتار مصرف كنندگان برق در هر منطقه با توجه به شرا يط سياسي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads