جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي و تحليل نيروهاي ناشي از عدم تقارن فاصله هوايي در ماشين هاي سنكرون مغناطيس دائم

نيروهاي الكترومغناطيسي در ماشين هاي الكتريكي منشاء ارتعاش... read more

Post

ارزيابي روش مدار معادل مغناطيسي در تحليل و محاسبة اندوكتانسهاي ژنراتور سنكرون قطب برجسته

در اين مقاله به ارزيابي روش مدار معادل مغناطيسي در محاسبة اندوكتانس هاي ماشين […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads