جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي رابطه بين عدالت سازماني و سرمايه فكري در نيروگاه سيكل تركيبي يزد

عدالت سازماني متغيري است كه به توصيف عدالت كه به طور مستقيم... read more

Post

بررسي رابطه ادراك كاركنان از عدالت سازماني و فلات زدگي شغلي بر اساس مدل سه عاملي باردويك در شركت توزيع نيروي برق استان قم

زماني ارتباط معناداردر اين پژوهش سعي شده است رابطه ابعاد عدالت سازماني و فلات […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads