جست و جو مقالات

دسته بندی

مقاله آشنایی با مقره ها

چکیده : در شبکه های توزیع برق مانند خطوط انتقال ، به تجهیزاتی... read more

Post

مدیریت عمر مفید ترانسفورماتور های قدرت با انجام محاسبات بلادرنگ و تغییر روش تعمیراتی از اصلاحی به پیشگیرانه

طول عمر ترانسفورماتور تابعی از شرایط محیطی و بار اعمال شده به ترانسفورماتور میباشد […]

read more

Post

مدیریت عمر مفید ترانسفورماتورهای قدرت با انجام محاسبات بلادرنگ و تغییر روش تعمیرات از اصلاحی به پیشگیرانه

طول عمر ترانسفورماتور تابعی از شرایط محیطی و بار اعمال شده به ترانسفورماتور می […]

read more

Post

رفتار دي الکتریکی عایقهاي چینی آلوده

رفتار دي الکتریکی عایقهاي چینی آلوده توسط روشهاي تجربی و شیوه هاي شبیه سازي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads