جست و جو مقالات

دسته بندی

توسعه سيستم عرضه برق كشور در شرايط محدوديت سوخت نيروگاهها در ماههاي سرد

در مقاله حاضر تركيب بهينـه تكنولـوژيهـاي توليـد بـرق در... read more

Post

‌ تاثير يارانه ‌ ها بر ميزان سودآوري سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت در صنايع ايران- مطالعه موردي

 امروزه با افزايش مصرف سوخت ‌هاي فسيلي و راندمان پايين سيستم‌هاي سنتي توليد انرژي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads