جست و جو مقالات

دسته بندی

آشنائي با پروتكل مخابراتي مودم راديوئي طيف گسترده

گسترش روزافزون سرويسهاي مخابراتي مختلف و همچنين محدوديتهاي... read more

Post

ايجاد كيفيت ادراكي و مقاومت بسيار مطلوب نهان نگاري ، در برابر فشرده سازي صحبت

فشرده سازي صحبت، يكي از پردازش هاي مهمي اسـت كـه در بيشتر سيستم هاي […]

read more

Post

بررسي كارآيي روش هاي مخابراتي DSSS و FHSS در پست هاي برق

پردازش هاي توان در دسترس كنوني والگوريتم هاي پردازش سيگنال توسعه يافته در حال […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads