جست و جو مقالات

دسته بندی

روشی جدید برای پنهان شکنی در سیگنالهای صوتی- گفتاری

تا حد 90درصد در ظرفیتاین مقاله یک روش مؤثر در کشف فایلهای... read more

Post

روشی جدید برای پنهان شکنی در سیگنالهای صوتی- گفتاری

این مقاله یک روش مؤثر در کشف فایلهای صوتی گفتار که توسط روش پنهان […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads