جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي و كنترل يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه به همراه توربين بادي چرخاننده آن

اين مقاله نتايج شبيه سازي يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه... read more

Post

مدلسازي و كنترل يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه به همراه توربين بادي چرخاننده آن ميثم صادقي

اين مقاله نتايج شبيه سازي يك ژنراتور القايي دو سو تغذيه) (DFIMكه توسط توربين […]

read more

Post

طراحي سيستم كنترل پيش بين بر اساس مدل فضاي حالت براي مبدل ماتريسي مستقيم، به منظور بهبود ضريب توان و كاهش ولتاژ مدل مشترك

اين مقاله كاربردي از سيستم كنترل پيش بين در مبدل ماتريسي مستقيم را ارائه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads