جست و جو مقالات

دسته بندی

محاسبه هزينه خاموشي صنايع فلزات اساسي، صنايع غذائي و صنايع شيميايي با استفاده از مدل همگرايي يكنواخت يوهانسون در ايران

رشد بيرويه مصرف برق در سالهاي اخيـر در سـاعات اوج بار بهگونهاي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads