جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود رفتار ديناميكي سيستم هاي قدرت چند ماشينه با استفاده از كنترل ساختار متغير شفيت دهنده هاي استاتيكي فاز

از آنجايي كه ماهيت سيستم قدرت غيرخطي است به نظر ميرسد كه... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads