جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين متغيرهاي حالت مدل كويل تروئيدي مارپيچي با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشـرده كويـل ابررسـاناي ذخيـره سـاز انـرژي... read more

Post

طراحي مفهومي كويل تروئيدي مارپيچي در تعامل با اينورتر منبع ولتاژ با استفاده از الگوريتم هاي كلاسيك

هستند را دارا مي بااين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads