جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي و شناسايي پارامترهاي كويل تروئيدي مارپيچي با استفاده از الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي

اين مقاله مدل كويل تروئيدي مارپيچي ابررساناي ذخيره سـاز... read more

Post

طراحي مفهومي كويل سيستم SMESاز نوع اينورتر منبع جريان با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads