جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون با روش كمترين مربعات غيرخطي و با استفاده از آزمايش درحين كار

در ايـن مقالـه يـك روش جديـد بـراي تخمـين پارامترهـاي ديناميكي... read more

Post

شناسايي غيرخطي ژنراتور سنكرون با استفاده از مدل همراشتاين

اين مقاله، روش جديدي براي شناسايي ژنراتور سنكرون با استفاده از مدل همراشتاين و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads