جست و جو مقالات

دسته بندی

بکارگيري تحليل جريان تخليه براي شناسائي پارامترهاي موتور القايي تکفاز ايمان زياري و ابوالفضل واحدي

در اين مقاله روشي براي تعيين پارامترهاي موتور القايي مي... read more

Post

تعيين پارامترهاي موتورهاي القائی سه فاز به روش برازش جريان استاتور

نظر به اهميت تعيين پارامترهاي موتور القايي، در اين مقاله روشي جهت شناسايي پارامترهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads