جست و جو مقالات

دسته بندی

تلفات كرونا در خطوط انتقال HVDC

تلفات در خطوط انتقال شامل دو بخش است تلفات اهمي و تلفات كرونا... read more

Post

بارهاي فضايي انباشته شده در عايق به ازاي ولتاژ اعمالي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – مقايسة ميزان تأثير بارهاي فضايي انباشته شده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads