جست و جو مقالات

دسته بندی

کنترل ازدحام در شبکه هاي TCPبا استفاده الگوریتم هاي کنترل کلاسیک

در این مقاله ابتدا مدل ریاضی شبکه TCPتوصیف شده است. پس از بدست... read more

Post

کنترل ازدحام در شبکه هاي TCP با استفاده الگوریتم هاي کنترل کلاسیک

در این مقاله ابتدا مدل ریاضی شبکه TCP توصیف شده است. پس از بدست […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads