جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزیابی پایداری سیستمهای قدرت به روش تخمین زاویه و سرعت روتور ژنراتور سنکرون با استفاده از شبکه های عصبی

بهره برداری بهینه از سیستم های قدرت مستلزم آن است که عملکرد... read more

Post

محاسبه ضريب نويز اضافی در ديود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثير مجزا SAM-APDبا استفاده از شبکه عصبی MLP

داديود نوری بهمنی APDبه عنوان آشکارساز اطلاعات, مهمترين قسمت گيرنده نوری است. با توجه […]

read more

Post

شبیه سازی حفاظت دیستانس خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با الگوریتم های متاول

رله دیستانس با اندازه گیری امپدانس از محل نصب رله تا محل وقوع خطا […]

read more

Post

مدلسازی سیستمهای فارماکودینامیک

فارماکودینامیک عبارت از مطالعه اثرات دارو در بدن شامل تداخل ملوکول دارو با گیرنده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads