جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه یک الگوریتم پیشرفته: تنظیم ولتاژ سیستم تولید پراکنده درشبکه های توزیع

پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع شامل اضافه یا کم بودن ولتاژ... read more

Post

انتخاب بهینه خازن های موازی در شبکه توزیع

در سال 1369 پروژه ای تحت عنوان استاندارد طرح پست 63/20 کیلو وات به […]

read more

Post

ارائه یک آلگوریتم پیشرفته تنظیم ولتاژ سیستم تولید پراکنده در شبکه های توزیع

پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع شامل اضافه یا کم بودن ولتاژ فیدر های انتهایی […]

read more

Post

طراحی شبکه های توزیع با ملاحظات تلفن

نقش موئثر تلفات در برنامه ریزی و بهره برداری اقتصادیشبکه مطالعات گسترده جهت شناسایی […]

read more

Post

طراحی شبکه های توزیع با ملاحظات تلفات

نقش موثر تلفات دربرنامه ریزی و بهره برداری اقتصادی شبکه مطالعات گسترده جهت شناسایی […]

read more

Post

استفاده از سیستم GIS در جمع آوری اطلاعات و تحلیل و مدیریت شبکه توزیع

همانطور که میدانید یکی از مشکلات عمده در شبکه های توزیع عدم وجود اطلاعات […]

read more

Post

تعیین محل دقیق خطا در شبکه توزیع با استفاده ازثبت سیگنال خطا در ابتدا و نقاط انتهایی فیدر به کمک تحلیل موجک

در این مقاله روشی با استفاده از امواج سیار ارائه شده است که با […]

read more

Post

کاربرد تئوری گراف برای حفاظت تطبیقی و گسترده در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

در سال های اخیر با توجه به فواید اتصال نیروگاه های تولید پراکنده به […]

read more

Post

بررسی تاثیر هماهنگی ادوات حفاظتی بر مشخصه کاهش ولتاژ شبکه توزیع برق

در این مقاله با استفاده از مقاله ATP عملکرد شبکه توزیع در هنگام وقوع […]

read more

Post

مطالعه حالتهای گذرای روش شکسته شدن شین برای محدود کردن جریان اتصال کوتاه در پست 400/230 کیلوولت فیروز بهرام

به هنگام توسعه شبکه های الکتریکی و افزایش سطح اتصال کوتاه روش شکستن شین […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads