جست و جو مقالات

دسته بندی

شبيه سازي و بهينه سازي عوامل موثر بر مصرف انرژي الكتريكي در مراكز خدمات درماني با استفاده از روش تاگوچي

lافزايش روزافزون مصرف انرژي الكتريكي و صرف هزينههاي زياد... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 89 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads